”6. Zagrebački ljetni likovni salon 2022 – Hrvatska književnost u djelima likovnih umjetnika”, virtualna izložba

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb šestu godinu zaredom organizira ”Zagrebački ljetni likovni salon”, koji će se održati od 4. do 30. srpnja 2022. u Galeriji Kontrast (Kulturni centar, Dubrava 51a, Zagreb), pod nazivom ”6. Zagrebački ljetni likovni salon 2022 – Hrvatska književnost u djelima likovnih umjetnika”. Osim ‘realne’ izložbe u galeriji Kontrast, na 6. Zagrebačkom ljetnom likovnom salonu predstavljamo vam i prateću, proširenu virtualnu izložbu na portalu ”Zagrebački likovni umjetnici”, na kojoj smo, uz autore koji izlažu u Galeriji Kontrast, predstavili i radove ostalih umjetnika koji su se javili na natječaj i čiji rad odgovara konceptu salona, no koji zbog prostornih ograničenja nisu stali na ‘realnu’ izložbu u galeriji Kontrast.

Umjetnici koji izlažu u Galeriji Kontrast: Anđelko Brkić, Vedran Bukovina, Ana Cerovski, Antonija Cesarec, Marija Čingel, Andreja Dujnić Žmirić, Juraj Jonke, Vanda Jurković, Valentina Kasapović, Kristinka Klarić, Miroslava Kos, Luka Koščak, Rada Marković, Mirjana Marović, Jelena Martinović, Zvonko Petanović, Višnja Peter, Laura Šarabok, Matej Škarica, Alenka Tominac, Ljiljana Tršan, Mladen Žunjić.


Katalog ”6. Zagrebačkog ljetnog likovnog salona 2022 – Hrvatska književnost u djelima likovnih umjetnika” možete preuzeti ovdje.

Najava izložbe u Galeriji Kontrast (Kulturni centar, Dubrava 51 a, Zagreb), koja se otvara u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. u 19 sati može se vidjeti ovdje.


Umjetnici predstavljeni na pratećoj virtualnoj izložbi 6. Zagrebačkog ljetnog likovnog salona: Nataša Ač, Sandra Ban, Ana Belošević, Anđelko Brkić, Vedran Bukovina, Bruno Bulaja, Ana Cerovski, Antonija Cesarec, Zvonimir Čačić, Marija Čingel, Andreja Dujnić Žmirić, Dražen Filipović Pegla, Juraj Jonke, Vanda Jurković, Valentina Kasapović, Kristinka Klarić, Miroslava Kos, Luka Koščak, Tatjana Kreštan, Rada Marković, Mirjana Marović, Jelena Martinović, Zvonko Petanović, Višnja Peter, Branka Riđički, Tin Samaržija, Darija Stipanić, Laura Šarabok, Matej Škarica, Vesna Špoljar, Alenka Tominac, Ljiljana Tršan, Andrej Zbašnik, Irena Zeiner, Mladen Žunjić.


”6. Zagrebački ljetni likovni salon 2022 – Hrvatska književnost u djelima likovnih umjetnika”, virtualna izložba

 

 

 

Ministarstvo kulture i medija RH

 

E mail: hdlu.zagreb@outlook.com
Impressum – Zagrebački likovni umjetnici – HDLU Zagreb

Koncept izložbe i web dizajn: Krešimira Gojanović

Copyright (c) HDLU Zagreb i autori Nataša Ač, Sandra Ban, Ana Belošević, Anđelko Brkić, Vedran Bukovina, Bruno Bulaja, Ana Cerovski, Antonija Cesarec, Zvonimir Čačić, Marija Čingel, Andreja Dujnić Žmirić, Dražen Filipović Pegla, Juraj Jonke, Vanda Jurković, Valentina Kasapović, Kristinka Klarić, Miroslava Kos, Luka Koščak, Tatjana Kreštan, Rada Marković, Mirjana Marović, Jelena Martinović, Zvonko Petanović, Višnja Peter, Branka Riđički, Tin Samaržija, Darija Stipanić, Laura Šarabok, Matej Škarica, Vesna Špoljar, Alenka Tominac, Ljiljana Tršan, Andrej Zbašnik, Irena Zeiner, Mladen Žunjić.

(26. 6. 2022.)