Antonija Cesarec

Antonija CesarecAntonija Cesarec rođena je 2. siječnja 1946. godine u Prelogu, u Zagrebu živi od 1947. godine. Likovno obrazovanje stekla je u autorskoj školi “AGORA”, gdje završava verificirani program i polaže “Majstoricu” u klasi prof. Ksenije Turčić.

Pohađala je privatne ateliere ak. slikara i grafičara, prof. Josipa Martinka i ak. slikara, prof. E. R. Tanaya, gdje se uvodi u likovno mišljenje, likovni jezik i sve tehnike likovnog izražavanja. Estetsko umjetničko obrazovanje, florealni design, stiče kod nizozemskog prof. Cors Veldhuisa.

Likovno se izražava u svim slikarskim tehnikama, no ponajbolje joj odgovara tehnika akrila. Višeslojna struktura kombinirane tehnike slikarski je vrlo izražajna, a slikarski rukopis je slobodan i siguran. Teme koje obrađuje u biti su širokog raspona, ali objedinjene jedinstvenim likovnim izražajem. Izlagala je na dvanaest samostalnih izložbi uz eminentne recenzije i na mnogobrojnim žiriranim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Ilustrirala je zbirke pjesama, te je uvrštena u Likovnu monografiju LUDM-a, Prelog i monografiju Hrvatskog liječničkog katoličkog zbora u Zagrebu. Za svoje likovno stvaralaštvo dobila je i plaketu Hrvatskog sabora kulture.

Sudjelovala je na mnogobrojnim međunarodnim i tuzemnim likovnim kolonijama humanitarnog i donacijskog karaktera, te je dobitnica brojnih pohvalnica, priznanja i zahvala za taj rad. Pozivana je i kao mentor u škole na likovne radionice sa djecom. Djela joj se nalaze u mnogim umjetničkim i privatnim kolekcijama u zemlji i inozemstvu. Članica je više likovnih udruga u Zagrebu i Prelogu. Živi i djeluje u Zagrebu.

Kontakt: 091 592 2726
e-mail: antonijacesarec@yahoo.com

Cikus slika izrađen u kombiniranoj tehnici:
podslikana podloga, naljepljeni i obojani rižini papiri, akril tehnika.

 

Copyright (c) Antonija Cesarec