Virtualna izložba članova HDLU Zagreb – ”Eros u slikarstvu, crtežu i fotografiji”

Marija Kruljac, ''Kupačice'', akril na platnu, 70x100 cm

Marija Kruljac, ”Kupačice”, akril na platnu, 70×100 cm

Ljepota ljudskog tijela, dodir drevnog boga Erosa koji je vladao žudnjom i čovjekovom ljubavlju, često je kroz povijest bila nadahnuće likovnim umjetnicima poput Hieronymusa Boscha, Caravaggia, Bouchera, Francisca de Goye, Edouarda Maneta, Paula Cezannea, Gustava Klimta, Pabla Picassa, i brojnih drugih. U susretu Afrodite i Aresa (Venere i Marsa), stvara se primordijalna sila čovjekovog Erosa, koja je bila slavljena u mnogim starim kultevima plodnosti u predkršćanskom svijetu. Spajajući različite svjetove, Urana i Geju (Nebo i Zemlju), krilati bog Eros je i simbol alkemičarskog procesa kreativne energije, koji se kreće od duhovnog sjemena ideja prema konkretnim plodovima u materiji, no još u starim mitovima rečeno je kako ga je vrhovni bog Zeus poželio ubiti, pa ga je Afrodita sakrila u šumu među lavice, što na simbolički način govori i o tome da je kroz povijest ova sila često bila zatirana u sustavima različitih religija i političkih režima, ili je bila kanalizirana isključivo u svrhu prokreacije, ali ne i užitka samog i samodovoljnog.

Ivana Kolić, ''Akt'', suhi pastel, 70x100 cm

Ivana Kolić, ”Akt”, suhi pastel, 70×100 cm

U mitu o Erosu i Psihi, sadržana je ezoterična poruka sazrijevanja čovjekove duše kroz različite etape čovjekove ljubavi, koja skida maske površnog ega i donosi razvojna iskušenja u vidu četiri teška i ”nerješiva” zadatka, koja je Psiha morala riješiti da bi ponovo zadobila ljubav Erosa. Rješavajući zadatke uz pomoć različitih pomagača koji simboliziraju sile iz nesvjesnog, čovjekova duša tako stječe sposobnost razabiranja, sposobnost kontrole nad destruktivnim impulsima, sposobnost sagledavanja iz više duhovne perspektive i sposobnost prolaska kroz metaforički ”donji svijet”, podzemlje ili Had, u kojemu se duša suočava sa svojim najdubljim nesvjesnim porivima, koje mora integrirati da bi konačno osvojila silu preobražavajuće ljubavi. Tako Eros kao utjelovljenje fizičke ljubavi postaje ujedno inicijator duhovne preobrazbe, spajajući razdvojene svjetove neba, zemlje i podzemlja u jedinstvenu cjelovitost kreativnog bića.

Boris Pecigoš, ''Portret skrivenog II'', akril na papiru, 70x100 cm

Boris Pecigoš, ”Portret skrivenog II”, akril na papiru, 70×100 cm

Nadahnuti ovim lijepim starim mitovima, predstavljamo vam virtualnu izložbu umjetnika okupljenih oko udruge HDLU Zagreb, pod nazivom ”Eros u slikarstvu, crtežu i fotografiji”, koju ćemo jednom prikazati i u nekom ‘realnom’ izložbenom prostoru.


Izlagači: Miljenko Beler (pok.), Anđelko Brkić, Ana Cerovski, Antonija Cesarec, Marija Čingel, Krešimira Gojanović, Zlatko Isaković Lula, Juraj Jonke, Morana Jugović, Ivana Kolić, Branka Kopeti (pok.), Miroslava Kos, Luka Koščak, Marija Kruljac, Alfred Freddy Krupa, Rada Marković, Hrid Matić, Danko Merin, Boris Pecigoš, Stjepan Perković, Višnja Peter, Krešimir Radas, Jela Šare, Petar Vidak i Mladen Žunjić.

Galerija

 

 

 

 

E mail: hdlu.zagreb@outlook.com
Impressum – Zagrebački likovni umjetnici – HDLU Zagreb

Koncept izložbe i web dizajn: Krešimira Gojanović

Copyright (c) HDLU Zagreb i autori Krešimira Gojanović, Miljenko Beler (pok.), Anđelko Brkić, Ana Cerovski, Antonija Cesarec, Marija Čingel, Zlatko Isaković Lula, Juraj Jonke, Morana Jugović, Ivana Kolić, Branka Kopeti (pok.), Miroslava Kos, Luka Koščak, Marija Kruljac, Alfred Freddy Krupa, Rada Marković, Hrid Matić, Danko Merin, Boris Pecigoš, Stjepan Perković, Višnja Peter, Krešimir Radas, Jela Šare, Petar Vidak i Mladen Žunjić.

(21. 6. 2018.)