Proljetna virtualna izložba članova HDLU Zagreb 2018.

Ana Cerovski, ''U lovu'', akril na platnu, 40 x 40 cm

Ana Cerovski, ”U lovu”, akril na platnu, 40 x 40 cm

Proljetna virtualna izložba članova HDLU Zagreb 2018: Animalizam u hrvatskoj likovnoj umjetnosti (22. 3. 2018.)

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb u želji da predstavi opsežnu likovnu aktivnost svojih članova, od ove godine na portalu ”Zagrebački likovni umjetnici” priređuje i sezonske, tematske virtualne izložbe, pa vam tako predstavljamo Proljetnu virtualnu izložbu članova HDLU Zagreb 2018. sa temom ”Animalizam u hrvatskoj likovnoj umjetnosti”.

Ljubav prema životinjama kroz povijest je nadahnjivala mnoge umjetnike, još od prvih drevnih lovaca koji su živjeli u špiljama i pri čemu je tada njihovo umjetničko izražavanje bilo neodvojivi dio starih religijskih kulteva, koji su prirodu i životinje smatrali svetima, a umjetnik je bio poput šamana, koji na svojim slikama osvaja duh životinje i poistovjećuje se sa njim.

Alfred Freddy Krupa, ''Konj na proljetnoj paši'', crtež

Alfred Freddy Krupa, ”Konj na proljetnoj paši”, crtež

Živeći tako u suživotu sa životinjama, bez obzira da li se radi o kućnim ljubimcima ili životinjama koje srećemo u prirodi, umjetnici mogu zapaziti i na svojim djelima dočarati da su životinje u mnogo čemu nalik ljudima, one mogu osjećati privrženost, ljubav, veselje ili tugu, te ih također možemo portretirati, bilo kroz njihov individualni karakter ili kao simbole za određena duhovna stanja. Za mnoge umjetnike, životinja je i danas poput nekog ”svetog vodiča”, koji ih iz dubina njihove imaginacije navodi da istraže tajne prirode. Tako smo i kroz ovu Proljetnu virtualnu izložbu željeli prenijeti poruku o tome koliko je bitno razumjeti i druga živa bića koja nastanjuju ovaj planet osim nas, te nam u svakodnevnom životu i susretima pružaju puno veselja i iskrene naklonosti.

Izlagači: Anđelko Brkić, Ana Cerovski, Antonija Cesarec, Tihomir Cirkvenčić, Krešimira Gojanović, Juraj Jonke, Denis Kaplan, Ivana Kolić, Mira Kos, Alfred Freddy Krupa, Danko Merin, Jelena Martinović, Boris Pecigoš, Stjepan Perković, Višnja Peter, Krešimir Radas, Jela Šare


Jela Šare, ''Zima II'', akril na platnu, 40 x 50 cm

Jela Šare, ”Zima II”, akril na platnu, 40 x 50 cm

Spring virtual exhibition of members of The Croatian Association of Fine Artists Zagreb 2018: Animalism in Croatian fine art

The Croatian Association of Fine Artists Zagreb wishes to present the extensive artistic activity of its members, and from this year on the “Zagreb Fine Artists” portal portrays seasonal thematic virtual exhibitions. So we present you the Spring Virtual Exhibition of members of The Croatian Association of Fine Artists Zagreb (HDLU Zagreb) 2018 with the theme ‘’Animalism In Croatian Fine Art’’.

Jelena Martinović, ''Velebitski konji 3'', akril na platnu, diptih, 2 x 120 x 100 cm

Jelena Martinović, ”Velebitski konji 3”, akril na platnu, diptih, 2 x 120 x 100 cm

Throughout history love towards animals had inspired many artists from the earliest ancient hunters who lived in the caves, whose artistic expression was an inseparable part of the old religious nature and animals worshiping cultures, and who considered them sacred – the artist was like shaman who in his paintings was winning the spirit of the animal identifying with it.

Stjepan Perković, ''Konj u snijegu'', akril na platnu, 41 x 35 cm

Stjepan Perković, ”Konj u snijegu”, akril na platnu, 41 x 35 cm

Living in coexistence with animals, whether pets or animals encountered in nature, artists can also see and show in their works that animals are much like people – they can feel affection, love, joy or sadness, and we can also portray them, either through their individual character or as symbols for certain spiritual states. For many artists animal is still like a “holy guide” who is leading them, from the depths of their imagination, to explore the mysteries of nature.

So, through this Spring Virtual Exhibition, we want to convey the message of importance of understanding other living creatures inhabiting this planet besides us, that give us a lot of joy and sincerity in our daily lives and encounters.

Exhibitors: Anđelko Brkić, Ana Cerovski, Antonija Cesarec, Tihomir Cirkvenčić, Krešimira Gojanović, Juraj Jonke, Denis Kaplan, Ivana Kolić, Mira Kos, Alfred Freddy Krupa, Danko Merin, Jelena Martinović, Boris Pecigoš, Stjepan Perković, Višnja Peter, Krešimir Radas, Jela Šare


Galerija / Gallery

 


 

E mail: hdlu.zagreb@outlook.com
Impressum – Zagrebački likovni umjetnici – HDLU Zagreb

Koncept izložbe i web dizajn: K. Gojanović
Prijevod na engleski: D. Kaplan