Što sve moraju plaćati zagrebački likovni umjetnici ?

Krešimira Gojanović: '' Istjerajmo Trgovce iz Hrama '', crtež tuš / tuš u boji na papiru, 2015.

Krešimira Gojanović: ” Istjerajmo Trgovce iz Hrama ”, crtež tuš / tuš u boji na papiru, 2015.

Napisala: Krešimira Gojanović

Ovih dana HDLU ( Hrvatsko društvo likovnih umjetnika ) raspisalo je natječaj za sudjelovanje na 3. Bijenalu slikarstva ( link ), a u kojemu se od umjetnika traži da plate 100 kn kotizacije da bi uopće mogli pristupiti na natječaj, uz malu ogradu za samostalne umjetnike da će oni biti oslobođeni plaćanja kotizacije, ako uz prijavu na Bijenale prilože verificiranu potvrdu porezne uprave o visini dohotka za prošlu godinu, ” te tako potvrde tešku imovinsku situaciju. ” Da nije tragično, bilo bi smiješno: priča o kotizacijama za žirirane likovne izložbe stara je stvar, ali i nešto što posljednjih godina likovnim umjetnicima sustavno otežava njihov rad, jer praktički moraju plaćati da bi uopće smjeli raditi posao za koji su se i školovali – a što se inače ne traži ni od jedne druge umjetničke profesije.

Stoga smo ovdje na portalu ” Zagrebački likovni umjetnici ” odlučili popisati sva financijska davanja, koja umjetnik mora dati nekim svojim strukovnim likovnim udrugama, od trenutka kad završi akademiju i odluči postati profesionalni likovni umjetnik, a sa ciljem da se o tim problemima povede javna rasprava – koliko to sve skupa ima smisla, pa i da sami likovni umjetnici kažu šta o tome misle. Nastavi čitati