Samostalna izložba Patricije Purgar u Galeriji Laval Nugent

U utorak, 5. travnja 2016., u 20 h u Galeriji Laval Nugent ( Vodnikova 4, Zagreb ), otvara se izložba mlade akademske umjetnice Patricije Purgar, pod nazivom ” Skriveni format ”. Izložba ostaje otvorena do 19. 04. 2016. Predgovor izložbi napisala je povjesničarka umjetnosti, kustosica i likovna kritičarka Sonja Švec Španjol, koja će izložbu i otvoriti.

Skriveni format

Bljesak, titraj, impuls….Život je sastavljen od trenutaka –  fragmenata života. Naša sjećanja su selektivna, čine ih bljeskovi koje pamtimo po emociji, mirisu, zvuku……Skup fizičkih i psihičkih doživljaja, koje smo podsvjesno profilirali kao relevantne, ključne i presudne, zaslužni su za ono kakvi smo danas. Život satkan od trenutaka čini relevantnu i smislenu cjelinu, no što se događa kada uzmemo samo jedno sjećanje, samo jedan njegov dio ? Proces propitivanja i analize odnosa fragmenta i cjeline, akademska umjetnica Patricija Purgar prenosi u područje slikarstva. Što čini sliku slikom ? Što predstavlja njezinu srž ? Što je prava materija slikarstva ? U novom ciklusu umjetnica kreće od slike prema priči, napuštajući uvriježeno oblikovanje klasične slike, čime ujedno uskraćuje promatrača za gotovu slikarsku senzaciju. Kadrovi i fragmenti postaju rečenice, kojima se gradi likovna priča, a ciklus se bazira na vizualnoj analizi skrivenog formata. Nastavi čitati