“Umjetnost slobodnog uma“ – skupna izložba umjetnika okupljenih oko portala Ludvig dizajn u Slovenskom domu u Zagrebu

Zvjezdana Žužić, ''Skriveno blago'', enkaustika

Zvjezdana Žužić, ”Skriveno blago”, enkaustika

U srijedu, 10. svibnja 2023. u 19 sati u Galeriji Slovenskog doma (Masarykova 13, Zagreb), otvara se skupna izložba slika umjetnika okupljenih oko portala Ludvig dizajn, pod nazivom ”Umjetnost slobodnog uma”.

Izlažu: Julijana Aradi Jully, Hana Babić, Snježana Bilandžić, Mira Čikardić, Marica Čorak-Baričević, Valentina Dujela, Oste Erceg, Kristina Graff, Marija Hećimović, Irina Hrdelja, Ljiljana Jovanović, Dijana Kadić, Nada Katanec, Veseljka Kos, Verica Kovač, Danica Kustrak, Gordana Marijić, Janka Pokupec, Davorka Radočaj, Dijana Savić, Nina Seibert Pavišić, Ružica Skoko, Dubravka Smiljan, Jasenka Smrekar, Ana Sušec, Snježana Šebalj, Marija Tokić, Branka Toplek, Ljiljana Tršan, Branka Zobenica, Vesna Zvonarević, Zvjezdana Stela Žužić. Nastavi čitati