Virtualna izložba umjetnika okupljenih oko HDLU Zagreb: Izazov slobode

Alfred Freddy Krupa, ''Slobodna ptica - The free bird'', kombinirana tehnika na kartonu, 73x60 cm

Alfred Freddy Krupa, ”Slobodna ptica – The free bird”, kombinirana tehnika na kartonu, 73×60 cm

HDLU Zagreb putem natječaja za novu virtualnu izložbu ”Izazov slobode” opet je okupio brojne umjetnike, te su na ovoj izložbi osim članova HDLU Zagreb, predstavljeni i drugi umjetnici koji su se javili na natječaj sa svojim radovima i sa ciljem da se u kreativnoj suradnji na našim virtualnim izložbama povežu umjetnici iz različitih hrvatskih umjetničkih udruga, također i nezavisni umjetnici koji nisu učlanjeni u strukovne udruge, ali i umjetnici iz drugih država.

U ovim danima kada smo zbog virusne bolesti prisiljeni boraviti u izolaciji i karanteni, zbog naše sigurnosti ograničavamo svoje socijalne kontakte, druženja i poslovne obaveze, nadzirani smo od državnih institucija, liječničkih službi, pa čak i od policije u nekim državama, pitanje osobnih i građanskih sloboda postaje jedno od bitnijih pitanja za razmišljanje.

Cilj ove izložbe tako je bio propitati što je to uopće za nas ”sloboda”, kada se najviše osjećamo slobodni, a što s druge strane ograničava naše slobode – je li to društvo oko nas, politika, religija ili ponekad čak i naša vlastita auto-cenzura, strah od toga da se bude ‘drugačiji’, neshvaćen i usamljen u svom pravu na različito mišljenje i postojanje?

Alen Kasumović, ''Imam li pravo biti ovdje 1'', ulje na medijapanu, 100x70 cm

Alen Kasumović, ”Imam li pravo biti ovdje 1”, ulje na medijapanu, 100×70 cm

Sloboda nužno podrazumijeva pravo na različitost i uvažavanje Drugoga u toj različitosti, uz osviješteno razvijanje socijalne empatije, koja će pomoći i nekim ranjivijim društvenim skupinama da isto budu jednako uvažavani u društvu sa svojim potrebama i pravima. Za neke autore na ovoj izložbi, sloboda je lirična fantazijska vizija, dok su neki drugi svoje poimanje slobode definirali kroz bolan osjećaj ograničenja, izoliranosti i samoće. Mnogi umjetnici izazov slobode povezuju sa ljepotama prirode i nesputanom kreacijom, unutarnjim ritmom življenja koji nas u mreži nevidljivih niti povezuje sa cjelinom svijeta oko nas, dok su opet oni drugi, društveno angažirani, uočili nelagodu suvremenog društva, u kojemu pod prividom demokracije i u nestabilnoj tranziciji još uvijek možemo biti cenzurirani i prisiljeni da potisnemo vlastiti slobodan izraz, mišljenje i govor.

Sloboda kao izazov nagoni nas na suočavanje sa vlastitim strahovima, neprilagođenošću, društvenim stereotipima koji blokiraju našu spontanost i autentičnost, i ponekad u kriku boje, ustreptale vibracije i razigranog crteža možemo osloboditi svoje unutarnje biće i dotaknuti emocijom ljude oko nas, preispitati poput nijemih svjedoka neka pravila koja nas drže u zatvoru vlastitog uma. Osvrnuti se na prošlost u kojoj smo rasli, iznjedriti iz nje iskustvo i povezati ga sa novom, preobražavajućom percepcijom, koja nam donosi prilike za rast usprkos raznim iskušenjima ili baš zahvaljujući njima. U svakom slučaju, oslobođena kreativnost nam pomaže da se nanovo definiramo, emancipiramo svoje skrivene dijelove, dopustimo si biti svoji i jedinstveni, sa odgovornošću isto tako i prema tuđoj slobodi, koja mora biti uravnotežena sa našom.

Mladen Žunjić, ''Vibracije izazova 1'', akrili i tekuća ulja na platnu, 90x100 cm

Mladen Žunjić, ”Vibracije izazova 1”, akrili i tekuća ulja na platnu, 90×100 cm

Uzbudljiv je to ples samo-otkrivanja, u kojemu nema pogrešnih koraka: naslikati vlastite nade ili strepnje, izraziti zatajenu ljubav, pogledati strahovima u lice, ne pristati na tiraniju samo jedne istine, uočiti složenost života i naših među-odnosa, razotkriti lažne slobode indoktrinirajućih društvenih sustava koji od nas pokušavaju napraviti nekritične potrošače – okrenuti se bližnjima sa iskrenijim pitanjima i odgovorima bez malograđanskih konvencija, bez stida od sebe samih, jer će nam na naše puteve ionako uvijek doći baš svaka lekcija koju trebamo naučiti i najviše o slobodi učiti ćemo upravo iz onih najtežih.

Vrijeme izolacije može biti i poput vremena provedenog na vrhu visoke planine, a naš duh poput zaštićenog snježnog leoparda – usamljen, no ipak povezan sa dubljim korjenima zemlje, strasnijim težnjama, hrabrijim pokušajima da se spozna vlastito mjesto pod suncem. Tako i umjetnici dijele sebe sa svijetom, u vjeri da je umjetnost kao duhovna hrana čovječanstva svakako jedna od naših najvažnijih i najvrijednijih sloboda, koja uzima plamen spoznaje iz ruku lažnih ‘bogova’ i daruje ga čovjeku da sa tim plamenom postane kreator vlastitih vizija i sudbine.

mr. art Krešimira Gojanović


Izlagači: Dubravka Bodulić, Vedran Bukovina, Slobodan Butir, Elsa Demark MAzalović, Rajko Đedović, Krešimira Gojanović, Valentina Kasapović, Alen Kasumović, Ivana Kolić, Denis Kožljan, Alfred Freddy Krupa, Branko Lozinski Žuti, Vesna Mačković, Valentina Marđetko, Antonia Maričević, Rada Iva Marković, Matilda Ma Müller, Maja Panić, Miloš Panić, Boris Pecigoš, Zdenko Puhin, Matea Radobuljac, Žarko Radovanović, Mario Rosanda, Vedran Ružić, Iva Sabolić, Iztok Sitar, Sara Sonas, Emil Strniša, Igor Šćekić, Tomislava Turčin, Andrej Zbašnik, Nikolina Žabčić i Mladen Žunjić.


Galerija

 

 

 

 

E mail: hdlu.zagreb@outlook.com
Impressum – Zagrebački likovni umjetnici – HDLU Zagreb

Koncept izložbe i web dizajn: Krešimira Gojanović

Copyright (c) HDLU Zagreb i autori Krešimira Gojanović, Dubravka Bodulić, Vedran Bukovina, Slobodan Butir, Elsa Demark MAzalović, Rajko Đedović, Valentina Kasapović, Alen Kasumović, Ivana Kolić, Denis Kožljan, Alfred Freddy Krupa, Branko Lozinski Žuti, Vesna Mačković, Valentina Marđetko, Antonia Maričević, Rada Iva Marković, Matilda Ma Müller, Maja Panić, Miloš Panić, Boris Pecigoš, Zdenko Puhin, Matea Radobuljac, Žarko Radovanović, Mario Rosanda, Vedran Ružić, Iva Sabolić, Iztok Sitar, Sara Sonas, Emil Strniša, Igor Šćekić, Tomislava Turčin, Andrej Zbašnik, Nikolina Žabčić i Mladen Žunjić.

(16. 4. 2020.)