Ana Bušalić

Ana Bušalić

Ana Bušalić

Ana Bušalić (rođ. Macanović) rođena je 10. rujna 1975. u Splitu, gdje se i školovala. Završila je Srednju trgovačku školu u Splitu, smjer dizajner-aranžer, 1994. godine. Potom je studirala na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, te diplomirala 1999. godine i stekla zvanje Profesor likovne kulture-restaurator.

Tijekom studija radila je na rekonstrukciji salonitanskog mozaika u Solinu i kraće vrijeme volontirala u Arheološkom muzeju u Splitu na restauratorskim poslovima. Godinu dana provela je volontirajući u osnovnoj školi Pojišan, te je položila stručni ispit za učitelja likovne kulture, u lipnju 2002. godine. Od tada je povremeno radila na zamjenama učitelja likovne kulture u raznim osnovnim školama (Pojišan, Sućidar, Bol, Meje….). Od 2003. do 2010. godine bila je zaposlena kao restaurator u poduzeću Antique-Impex d.o.o. u Splitu, u njihovoj prodavaonici antikviteta. Članica je i osnivačica Udruge za očuvanje upotrebne vrijednosti umjetničkih predmeta ”Vis-à-Vis”, na adresi Obala Lazareta 2 u Splitu.

Duži niz godina bavi se slikarstvom u različitim tehnikama: ulje na platnu, na kartonu, boje za staklo na staklu, pleksiglasu, i dr. Motivi koje slika su različiti: mrtva priroda, cvijeće, portreti, a u posljednje vrijeme slika uglavnom primorske pejsaže, te je i za ovo predstavljanje na portalu ”Zagrebački likovni umjetnici” odabrala svoje uradke sa motivima otoka, uvala, obala, otočića.

Kontakt: 099 683 1354
E mail: busalicana@yahoo.com

Galerija djela

 

 

 

Copyright (c) Ana Bušalić