Silvia Golja

Silvia Golja

Silvia Golja

30. 3. 2021. U sklopu programa Digitalne prilagodbe, financiranog od strane Ministarstva kulture i medija RH, HDLU Zagreb na portalu ”Zagrebački likovni umjetnici” predstavlja petu u nizu, virtualnu izložbu umjetnice Silvie Golja, pod nazivom ”Vizualne varijacije kroz slikarstvo, tekstil i fotografiju”.

Silvia Golja rođena je 24. 7. 1993. godine u Puli. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Puli, na smjeru Tekstilni dizajn. 2018. godine završila je diplomski studij na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, sa temom ”Slika u pokretu: ekspresivnost boje, tijela i kretnje”, pod mentorstvom Marijana Pongraca, te stekla akademski naziv magistra likovne pedagogije.

Sudjelovala je na brojnim skupnim žiriranim izložbama, samostalnim i virtualnim izložbama, te međunarodnim i lokalnim projektima. Njeni radovi se nalaze u brojnim domovima u državi i u svijetu, u zbirci MSU Istre, te kao reprodukcije u knjigama ”Ca je ča” i ”Budimo humani”. Njezino područje rada je prvenstveno slikarstvo, zatim ilustracija, konceptualna umjetnost, te fotografija. Radi kao učiteljica Likovne kulture u osnovnoj školi. Članica je HDLU Istre, HDLU Rijeke i HDLU Zagreb. Živi i stvara u Labinu.

Kontakt: silvia.golja@gmail.com

Web: https://silviagolja.wixsite.com/artist
Etsy: https://www.etsy.com/shop/SilviaGoljaArt
Instagram: https://www.instagram.com/silvia.golja/
Facebook: https://www.facebook.com/silvia.golja.art


Iz predgovora Krešimire Gojanović: ”Vizualne varijacije kroz slikarstvo, tekstil i fotografiju Silvie Golja”

Silvia Golja, ''Želja'', iz serije ''Slika u pokretu'', fotografija

Silvia Golja, ”Želja”, iz serije ”Slika u pokretu”, fotografija

Silvia Golja je umjetnica iz Labina mlađe generacije, koja u svom likovnom radu povezuje slikarstvo, tekstil i fotografiju u ‘vizualnim varijacijama’, kroz koje se suprotstavljaju, ali i nadopunjavaju figurativni i apstraktni motivi u eksperimentu sa različitim kombiniranim tehnikama.

Njezin umjetnički izraz blizak je simbolizmu, gdje prikazi ljudskog tijela i lika istovremeno predstavljaju i čovjekove emocije, čežnje, unutarnja duhovna stanja, kao i suptilno ezoterični doživljaj astroloških znakova, pri čemu se svaki znak predstavlja kroz drugačiju pozu ženskog akta, koja naglašava njegovu psihološku dinamiku. Tako nam se proljetni znak Ovna dočarava kroz zaigrano, gipko isprepleteno tijelo i crvenkaste tonove u simbolici vatrenog Marsa, dok se akt koji predstavlja znak Bika pojavljuje u opuštenoj ležećoj pozi, gdje je blijedoružičasta i mekoputa ženska figura uokvirena baršunastim, venerijanskim plavetnilom. Akt u simbolici saturnovog znaka Jarca prikazuje mršava, pogurena leđa i ljubičastu tminu oko lika koja simbolizira meditativnost u samoći, a ženski lik koji predstavlja znak Lava prikazan je kroz čvrste i vretenaste mišiće udova, koji naglašavaju njegovu tjelesnu snagu i dostojanstvo.

Osim što kroz svoje aktove Silvia istražuje simboliku astroloških znakova, ona isto tako kroz ljudsku figuru na radovima iz serije ”Slika u pokretu” simbolički prikazuje i čovjekove emocije – ljubav, tugu, mržnju, želju. Tako se lik prikazan kroz emociju ljubavi nalazi u ležećem položaju, sklopljenih očiju i sa zanesenim izrazom lica, dok se na radu pod nazivom ”Mržnja 2” ljudski lik silovito giba u stranu, zatvarajući oči u intenzivnoj gesti sa zgrčenim dlanovima, a na radu pod nazivom ”Tuga”, čitava figura povija se prema tlu sa spuštenom glavom i rukama koje pritišću torzo u predjelu srca, naglašavajući duboki unutarnji bol. Te primarne čovjekove emocije na ovim djelima izvor su fizičke akcije, unutar koje likovi kao da žele ”isplesati” iz sebe ono što osjećaju i kroz to dramatično gibanje doživjeti neku duhovnu katarzu i oslobođenje.

Silvia Golja, ''Fine line'', akvarel na papiru, 21x29.5 cm

Silvia Golja, ”Fine line”, akvarel na papiru, 21×29.5 cm

Na nekim njezinim radovima upečatljiv je i motiv ruku koje se prepliću i dodiruju u kružnim vrtlozima boje prošarane sa nitima vune, simbolizirajući komunikaciju i balans različitih materijala, razigrani, spretni pokret i težnju ka povezivanju neočekivanih uvida, duhovnog i tjelesnog u osjetilnosti umjetničkog doživljaja. Želja da se spozna vlastito kreativno biće, njegove mogućnosti i granice, unutarnji psihološki prostor, ali i zakonitosti materije i prirode, ravnoteža u protočnosti i postojanosti forme, sve to nadahnjuje umjetnicu u njezinim istraživačkim preokupacijama, unutar kojih stalno nadograđuje vlastito iskustvo.

Na radovima iz serije ”Beauty Beneath The Chaos”, hrapava pozadina slike prošarana je nepravilnim mrljama koje su uhvaćene u mreži isprekidanih niti, u pastuoznoj strukturi boje, gdje se figuracija rasplinjava prema čistom likovnom govoru i uzgibanoj ritmičnosti koja nas podsjeća na neku lepršavu, sinestezijski oslikanu glazbu, a na slici ”By the lake” linije se granaju oko centralnog žutog oblika u minimalističkoj apstraktnoj ekspresiji. Evidentno je i da je autorica kroz razvoj svog likovnog rukopisa krenula od ljudske figure prema bespredmetnoj umjetnosti, istražujući emocije i intuitivnu simboliku svojih motiva, da bi potom u daljnjem stvaranju napuštala poznate oblike, polako ih raslojavajući prema pokretu i vibraciji, igri linija, suprotnosti crnoga i bijeloga kroz tkanje i upisivanje crteža u konstruktu same slike.

Tako kroz ove radove, u slobodnim asocijacijama možemo zamisliti da sve što se nalazi u nama, kroz dubinsku percepciju i doživljaj može postati gradivni element nekog likovnog govora: simboli koji nas intrigiraju, osjećanje, akcija motivirana snažnom strašću, kao i potreba da se materijaliziraju unutarnji pulsevi i nemiri, vrijeme traženja i vrijeme osluškivanja koje se izmjenjuje u različitim ciklusima što izviru jedan iz drugoga, od akta prema plesnom pokretu unutar slike i rukama koje opipavaju prostor oko sebe, ispredajući čarobne niti za povezivanje različitih planova svijesti i imaginarnih svjetova. .

Silvia Golja, ''Out of touch'', akvarel na papiru, 35x25 cm

Silvia Golja, ”Out of touch”, akvarel na papiru, 35×25 cm

Kroz vezu između onoga što vidi, osjeća, doživljava i želi obuhvatiti svojim bićem i spoznati, umjetnica istražuje samu sebe, svoj identitet, želje koje je nadahnjuju, hermetični jezik intuicije i vizije otjelotvorene u upečatljivim figuracijama, ali i lirskim apstrakcijama. Ne bježeći od eksperimenta, ona napušta udobnost tradicionalne akademske edukacije i upućuje se prema alternativnim mogućnostima povezivanja prividno nespojivog, inovativnim simbiozama boje i crteža, tekstilnih i slikarskih materijala, kao i sceničnih foto manipulacija.

Ljudski lik u tom stvaralačkom procesu tako postaje biće u neprekidnom samo-osvještavanju, u ekspresivnom pokretu koji naglašava emociju snažno uzemljenu u tjelesnosti, što se u daljnim varijacijama pretvara u suptilnija opažanja psihičkih strujanja. Kao da je umjetnica nadahnuta od drevnih, apolonskih muza koje su kroz umjetničku imaginaciju povezivale poeziju, glazbu, slikarstvo, himne i tragedije sa užitkom katarzičnog plesa i drevnih znanosti poput osmatranja zvijezda i tumačenja njihove simbolike kroz umjetnost i duhovne misterije. Ipak, na ovim radovima nema ničeg pretjerano tajanstvenog, mistificiranog ili zatomljenog: svaki snažni duševni impuls nakon osvjetljavanja u stvaralačkom činu postaje potencijal za daljnje oslobađanje bića u kontinuiranom toku samosvjesne kreativne afirmacije.

Na ovim radovima, put umjetnice tako nam se otkriva u radoznalom iščitavanju vidljivog i nevidljivog svijeta, onoga što možemo dotaknuti, ali i osjetiti ili samo naslutiti. Put je to koji će sigurno još dugo trajati u vremenu, jer nam Silvia još puno toga ima za ispričati, pletući kroz svoje likovno umijeće slojeviti rukopis sa kojim će opisati i povezati svoja vizualna promišljanja u bogatim transformacijama svojih ideja kroz raznolike medije i materijale.

mr. art Krešimira Gojanović


Galerija Silvie Golja, iz ciklusa ”Vizualne varijacije kroz slikarstvo, tekstil i fotografiju”

 


 

Kontakt autorice Silvie Golja:
silvia.golja@gmail.com

Copyright(c) Silvia Golja

 

 

Virtualna izložba i predstavljanje Silvie Golja realizirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija RH,
u sklopu programa Digitalne prilagodbe kulturnih sadržaja.

30. 3. 2021.